Thursday, 27 January 2011

TUTORIAL, coding ringkas untuk C++.. mengira bil eletrik.


//nama anda
//Tajuk : Mengira Bayaran Bil Elektrik Rumah Kediaman.

//Arahan Prapemprosesan
#include
#include
#include

//Fungsi Utama
void main ()

//Mula Aturcara
{

//pengisytiharan pembolehubah
float dahulu,semasa,guna,baki1,a;
float sa,du,jum1,jum2,tunggakan,jpb;
char jawapan ;


{

//Paparan output
do {
cout<<"Bacaan Unit Dahulu  :   ";
cin>>dahulu;

cout<<"Bacaan Unit Semasa  :   ";
cin>>semasa;

//proses pengiraan
guna=semasa-dahulu;

//Pernyataan
cout<<"\nJumlah Unit Yang Digunakan :    "<<
cout<<"\nKadar Bayaran Bagi Setiap KWH :    "<
cout<<"A) 0 - 200 KWH      = RM0.22"<
cout<<"B) Melebihi 200 KWH = RM0.26"<

cout<

//proses pengiraan
sa=200*0.22;
baki1=guna-200;
du=baki1*0.26;

jum1=sa+du;
jum2=guna*0.22;


//output
//Ungkapan 1
if (guna>200){
cout<<"Unit Pertama  : 200 x 0.218 = RM  "<<
cout<<"Unit Kedua    : "  <
cout<<" x 0.258 = RM  "<<
cout<<"\nJumlah         : RM  "<<
cout<<"Bil Tertunggak : RM  ",endl;
cin>>tunggakan;

jpb=jum1+tunggakan;
cout<<"JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR : RM "<<
}

//Ungkapan 2
else if((guna<=200)&&(guna>=0)){
cout<<"Unit Pertama :  "<
cout<<" x 0.22 = RM  "<<
cout<<"\nJumlah         : RM  "<<
cout<<"Bil Tertunggak : RM  ",endl;
cin>>tunggakan;

jpb=jum2+tunggakan;
cout<<"JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR : RM "<<
}

//Jika tidak boleh diproses
else {
cout<<"Nilai bacaan meter anda tidak diterima."<
cout<<"Bil Tertunggak : RM  ",endl;
cin>>tunggakan;

jpb=tunggakan;

cout<<"JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR : RM "<<
}cout<<"\nSila jelaskan bil anda sebelum bekalan dipotong."<
cout<<"\nElakkan pembaziran."<
cout<<"\nTerima kasih kerana menggunakan tenaga elektrik dengan betul."<
cout<<"\n                      "<<
cout<<"\nIngin meneruskan urusan (y=Ya, t=Tidak) : " ;
cin >> jawapan;
}while (jawapan == 'y');
cout<<"\nDisediakan Oleh :"<
cout<<"\nZULKARNAIN HASSAN BIN SIDEK"<
cout<<"\n2TMK3"<
cout<<"\nNo. Matrik : 20011-08883"<
cout<<"\nSekian terima kasih"<
cin>>a;

 }
}


0 comments:

Post a Comment